Pitsanuvej Uttaradit Hospital

Location: Uttaradit
Type: Hospital
Scope: New Design